Nebojte se promluvit


Setkání se všemi, pro které je mluvní projev a řeč součástí jejich profese, i s těmi, kteří hledají cestu k dalšímu zvládnutí jazykových dovedností.

Seminář, vedený v menším kolektivu, je zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

Zvláštní pozornost bude věnována práci s mikrofonem i konkrétnímu natočení vlastní zvukové vizitky.

Součástí semináře bude i individuální práce s každým účastníkem, dle jeho potřeb.
Chybět nebudou ani antistresová cvičení a dechová cvičení na posílení sebevědomí.

Seminář vede ALFRED STREJČEK

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE: 

Nebojte se promluvit - 16. - 17. 10. Praha, informace a přihlášky: jung@retorinstitut.cz

NEBOJTE SE PROMLUVIT - dvoudenní rétorický kurz mluvních a komunikačních dovedností se uskuteční 22. - 23. listopadu 2017 v Ostravě  Porubě na Zámku Poruba. Informace a přihlášky: jana.marshall@seznam.cz

LÉČIVÁ MOC HUDBY A SLOVA - Alfred Strejček a Štěpán Rak, 13. - 15. 10. 2017, Dolní Hedeč, Králíky, přihlášky: Lenka Jarošová osmak1@centrum.cz SEMINÁŘ JIŽ OBSAZEN! Další termíny v roce 2018. Děkujeme za pochopení.